DICCIONARI ENCICLOPÈDIC DE MEDICINA
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears
Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana, SAU
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Institut d'Estudis Catalans
Presentació Autors Àrees temàtiques Abreviacions Taules i imatges Edició en línia Ajuda
Diccionari Enciclopèdic de Medicina
Segona edició revisada (2013)
Creative Commons License
Per veure una versió més actualitzada cliqueu aquí.
 
Imprimeix
Presentació
PRESENTACIÓ
Iniciem aquest text de presentació de la versió electrònica de la segona edició revisada del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (2012) amb les mateixes paraules que va utilitzar un de nosaltres (J.R.) en el pròleg de la segona edició en paper (2000): "Sempre s'ha dit que un diccionari mai no és complet. Per més perfecte que s'intenti fer...el pas del temps el fa incomplet".
El Diccionari Enciclopèdic de Medicina (DEM) ja té una llarga història. Els seus inicis foren en la dècada dels vuitanta del segle passat, amb un treball d'uns nou anys, i la presentació tingué lloc a principis del 1990, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. Els constants avenços científics obligaren a una nova edició que es presentà deu anys més tard - el 2000 - en el curs del Setzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. En la seva presentació un de nosaltres (M.F.), president del Congrés i un dels coordinadors de la segona edició, recordà la conveniència d'actualitzar constantment el seu contingut: "La confecció i actualització d'un Diccionari no pot detenir-se mai, i menys si és de terminologia científica..." i més endavant: "El futur del Diccionari Enciclopèdic de Medicina, depèn de tots nosaltres, d'una gran tenacitat, d'una il·lusió col·lectiva i també del suport d'un necessari canvi generacional".
Després de la publicació de la segona edició es va considerar necessari continuar treballant, sense interrupcions, en l'actualització del DEM. Durant quatre anys (2000 a 2004) es revisà novament el contingut del diccionari amb l'objectiu de tenir preparades les actualitzacions per a una prevista digitalització i poder incloure-les en l'edició telemàtica. Així, en la primera edició digital del DEM, a càrrec d'Enciclopèdia Catalana i que es va poder consultar a partir de finals de l'any 2003, el contingut estava actualitzat no solament amb algunes esmenes, sinó amb nous afegitons i noves entrades.
Durant aquests quatre anys es signaren diferents convenis per a finançar l'actualització del DEM entre les següents institucions: l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB), el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya, el TERMCAT i la Fundació Enciclopèdia Catalana (FEC); aquesta última com a representant de la empresa editora que es comprometia a introduir les noves aportacions a la base de dades. En aquesta època l'equip científic estava format per membres de l'ACMSCB i de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament amb alguns farmacèutics i metges pertanyents als respectius col·legis professionals.
A les darreries de l'any 2004 es va exhaurir el pressupost destinat a la introducció d'entrades i esmenes a la base de dades, i com a conseqüència l'empresa editora va interrompre aquesta tasca. Malgrat això, alguns col·laboradors van seguir treballant en l'actualització del DEM, fins que a finals de l'any 2006 es donà per tancada aquesta etapa, en espera de la creació d'una estructura sòlida que assegurés la continuïtat del DEM.
A finals de l'any 2006 s'iniciaren contactes entre l'ACMSCB i l'IEC amb la finalitat de col·laborar en un projecte que assegurés el futur del DEM. Aquests contactes propiciaren un acord inicial de cooperació entre ambdues entitats per aconseguir la citada finalitat. A partir d'aleshores s'inicià una negociació entre l'ACMSCB i l'IEC, per una part, i l'empresa editora del DEM - Enciclopèdia Catalana (EC) - que tenia la propietat de la base de dades del diccionari. Finalment, el 20 d'abril de 2009 es signà un conveni a satisfacció de les tres entitats que assegurava la viabilitat i el futur del projecte.
Donada la complexitat i l'extensió del DEM (més de 2000 pàgines i més de 55.000 entrades) es considerà que la gestió de la seva actualització havia de ser portada a terme pel TERMCAT, entitat amb la infrastructura humana i tècnica més idònia en el nostre país per a realitzar aquesta tasca. Les negociacions amb aquesta entitat donaren lloc a un ràpid acord i a un conveni entre l'ACMSCB, l'IEC, la FEC i el TERMCAT que es va signar el mes de juliol de 2010. Durant aquest any 2010 es va realitzar una intensa tasca preparatòria dels treballs d'actualització i revisió que s'havien de portar a terme durant l'any 2011, comptant amb un pressupost finançat per l'ACMSCB, l'IEC, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT.
Les tasques a realitzar durant l'any 2011 es van portar a terme amb rigor, excel·lència i puntualitat exemplars. En el primer semestre es va finalitzar el traspàs de les dades digitals originals que estaven incloses en 114.326 fitxes sense atribució temàtica, es va establir l'arbre de camp definitiu amb la col·laboració del grup d'experts de l'ACMSCB, es va fer una primera depuració de les dades i es va portar a terme l'etiquetatge semiautomàtic dirigit de 19.500 fitxes, mentre que en el segon semestre es van realitzar les següents tasques: etiquetatge manual i revisió de l'etiquetatge automàtic, establiment de criteris de pertinència, compleció de dades no incloses en el corpus original, primera depuració de remissions entre termes i correcció eventual de descriptors i d'errors ortogràfics i tipogràfics. Finalment, l'edició en línia ha estat a càrrec de l'IEC.
L'excel·lent tasca realitzada ens permet tenir la satisfacció de posar a l'abast dels professionals de les ciències de la salut i de la comunitat lingüística la nova versió electrònica de la segona edició revisada del DEM, i al mateix temps de disposar d'una òptima plataforma per a poder iniciar de forma immediata una nova revisió i actualització del DEM.
Una important novetat dels últims anys ha estat, com ja s'anunciava en la presentació de la segona edició, la incorporació d'una nova generació de professionals de l'ampli camp de les ciències de la vida i de la salut, que tindran cura del seguiment i actualització del contingut del DEM, d'ara endavant. Trobareu el seu nom entre els crèdits d'aquesta nova versió, els quals ja han col·laborat intensament, no solament en aquesta revisió, sinó també, en la creació de l'arbre temàtic. Sense oblidar altres professionals que ja havien col·laborat amb anterioritat i han demostrat una constància i una fidelitat exemplar, com l'Eduard Llauradó i Miret, creiem que és un deure fer constar el nom dels nous professionals col·laboradors, per la seva paciència, fidelitat i compromís que han mostrat: Xavier Bonfill, Fèlix Bosch, Ignasi Duran, Gonzal Foz, Carles Gallego, Joan Guanyabens, Josep Manyach, Jordi Pere, Miquel Porta, Rosa M. Pujante, Oriol Ramis, Josep Roma i Odette Viñas.
A tots ells i als tècnics i administratius de l'IEC i del TERMCAT els agraïm l'excel·lent feina realitzada.
 
Màrius Foz Joaquim Ramis
Secció de Ciències BiològiquesAcadèmia de Ciències Mèdiques
Institut d'Estudis Catalansi de la Salut de Catalunya i de Balears
 
SEGONA EDICIÓ (2000)
Pròleg
Prefaci
 
SEGONA EDICIÓ REVISADA (2012) [EN LÍNIA]
1. Presentació de l'edició en línia
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la segona edició revisada del Diccionari enciclopèdic de medicina (2012). La segona edició impresa d'aquest diccionari fou publicada l'any 2000 per Enciclopèdica Catalana, que també en dugué a terme la primera versió en línia l'any 2003.
 
2. Característiques de l'edició en línia
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical, àrees temàtiques i definició.
D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara:
      - Equivalències en alemany, anglès, castellà, francès o italià.
      - Sinònims.
      - Termes relacionats.
      - Informació etimològica.
 
3. Materials de la segona edició impresa (2000)
Criteris Lingüístics
 
4. Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Presentació: pàgina d'inici i apartat on hi ha la presentació d'aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF del «Pròleg», del «Prefaci marginal» i dels «Criteris lingüístics» de la segona edició impresa (2000)
   b) Autors: apartat on figuren els coordinadors i col·laboradors que han participat en la revisió i correcció d'aquesta edició. A més, també permetem la descàrrega en format PDF dels autors de la segona (2000) i de la primera edició (1990). També hi figuren, en aquest apartat, els responsables de la gestió terminològica d'aquesta edició.
   c) Àrees temàtiques: espai on s'inclou una taula de les àrees temàtiques emprades en aquesta obra, ordenades alfabèticament.
   d) Abreviacions: espai on s'inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Taules i imatges: apartat on es poden consultar les imatges, els quadres i les taules de l'edició en paper.
   f) Edició en línia: apartat on s'especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l'avís legal, d'aquesta edició digital.
   g) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l'edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques.