DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
 
veure  graben1
 GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL
 TECTÒNICA: GEOLOGIA ESTRUCTURAL
veure  graben2
 ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
cerca
graben1 [de]  m.
GEOMORFOLOGIA ESTRUCTURAL
TECTÒNICA: GEOLOGIA ESTRUCTURAL
Estructura tectònica constituïda per un sistema de falles normals paral·leles i que limita un conjunt de compartiments allargats i esglaonats progressivament més alts a banda i banda del centre de l’estructura, més deprimit. L’expressió gemorfològica d’aquesta estructura és una fossa tectònica o fossa d’esfondrament.
Ètim: De l’al. ‘fossa’, ‘fossat’, ‘rasa’.
Sin. compl.: fossa tectònica f., depressió tectònica f.
Ant.horst m.
en graben
es graben
fr graben
torna a dalt
 
graben2 [de]  m.
ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
Conca intracratònica que correspon a un bloc esfondrat per falles normals parel·leles als flancs de l’eix principal; és simètrica i se sol reblir de materials de fàcies continentals.
Sin. compl.: fossa tectònica f.
en graben
es graben
fr fossé d’effondrement tectonique, graben
torna a dalt