DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  delta
 ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
 COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL I LACUSTRE
cerca
delta  m.
ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
GEOMORFOLOGIA FLUVIAL I LACUSTRE
Formació sedimentària dipositada primàriament per l’acció d’un riu que desguassa en un cos d’aigua estancada, mar o llac, la qual té una part subaèria (topset) plana i de molt poca alçada sobre la mar i una part submergida que forma un talús (foreset); el riu que el forma sol difluir en el seu àpex, i presenta diversos distributaris, cadascun dels quals forma un lòbul progradant quan ateny el front deltaic, des del qual els sediments són redistribuïts per les onades, pels corrents de marea i litorals i pel vent.
Nota: Terme que evoca la forma de la lletra grega delta, esp. notòria al Nil.
en delta
es delta
fr delta
torna a dalt