DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  escala de Wentworth
 SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
cerca
escala de Wentworth  f.
SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
Escala granulomètrica logarítmica adoptada internacionalment per a la classificació granulomètrica de les partícules sedimentàries, la qual fou proposada per C. K. Wentworth, adoptant la d’Udden amb lleugeres modificacions en les classes límits: partint d’1 mm, i emprant la raó 1/2 en un sentit i 2 en l’altre, hom obté els límits de diàmetre de cada classe  [Fig. 1S].
Sin. compl.: Wentworth n. pr. m.
en Wentworth scale
es escala de Wentworth
fr échelle de Wentworth
torna a dalt