DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  esquist
 ROQUES METAMÒRFIQUES
cerca
esquist  m.
ROQUES METAMÒRFIQUES
1.   Per als autors francesos, pissarra, llosa o llicorella, considerada com una roca pelítica de metamorfisme feble i, àdhuc, alguna roca sedimentària que es desfà en fulls, com els esquists bituminosos, els esquists ampelítics, les lloses de teulada, etc.

2.   Roca de metamorfisme, de textura esquistosa, fanerocristal·lina, derivada de lutites i grauvaques i, de vegades, de roques ígnies bàsiques, amb minerals laminars, aciculars o fibrosos (textura lepidoblàstica o porfiroblàstica, amb matriu esquistosa) visibles a ull nu, que li confereixen una fissilitat excel·lent. La composició mineralògica dels esquists és molt variable, i sol ser indicada mitjançant la forma adjectivada o prefixada del mineral component més característic: per ex., calcosquist, micasquist, esquist granatífer, etc.
Sin.: llosa2 f.
Sin. compl.: pissarra metamòrfica f.
en schist, slate
es esquisto, pizarra
fr schiste
torna a dalt