DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  litoclast
 SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
cerca
litoclast  m.
SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
1.   Element clàstic carbonàtic, generalment de > 2 mm de diàmetre, arrencat i dipositat mecànicament a partir d’una roca carbonàtica consolidada preexistent, relativament propera al lloc de deposició. Hom divideix els litoclasts en intraclasts i extraclasts, segons si es tracta de clasts o grans propis de la conca sedimentària (els primers) o forans (els segons).

2.   Element clàstic d’una roca carbonàtica, procedent d’una roca preexistent, carbonàtica o no, i que no pertany a la conca sedimentària; pot ésser, per consegüent, quarsita, dolomia i, fins i tot, quars, mica, feldspat.
Nota: No hi ha acord entre els autors; aquesta definició de litoclast coincideix amb la d’extraclast.
Sin.: extraclast m.
Sin. compl.: liticlast m.
en lithiclast, lithoclast
es litoclasto
fr lithoclaste
torna a dalt