DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  madeler
 SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
 COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
cerca
madeler  m.  ll. c.
SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
Duna on s’acaba el sorral de la platja, al límit de la terra consolidada.
Nota: C. Barral, 1982.
Sin.: duna f.
torna a dalt