DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  muntanyàs
 TERME DE LA LLENGUA COMUNA
 SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
 COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
 GEOMORFOLOGIA DESÈRTICA I TROPICAL
cerca
muntanyàs  m.  ll. c.
TERME DE LA LLENGUA COMUNA
SEDIMENTOLOGIA: PETROLOGIA SEDIMENTÀRIA
COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
GEOMORFOLOGIA DESÈRTICA I TROPICAL
Duna (Menorca).
torna a dalt