DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  plenamar
 COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
cerca
plenamar  f.
COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
1.   La mar quan està al màxim del seu creixement.

2.   Altura màxima del nivell de l’aigua de la mar.
Nota: La diferència de temps entre dues marees altes és de 12 h i 25 min; les plenamars de més amplitud són anomenades marees vives.
Sin. vulg.: aigua plena f., alta mar f., creixa f., mar plena f., marea alta f., plena2 f.
Ant.baixamar f.
en main sea
es pleamar
torna a dalt