DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  prodelta
 ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
 COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
cerca
prodelta  m.
ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
COSTES I GEOMORFOLOGIA MARINA
Part permanentment submergida d’un delta situada per davall del front deltaic i a més profunditat que la zona influïda per l’onatge; té pendent suau cap al fons de la conca i és format per fangs i argiles, no gaire bioturbades, i amb prou feines hi arriben les sorres i els llims del front deltaic; s’hi dipositen restes de plantes i mol·luscs.
en prodelta
es prodelta
fr prodelta
torna a dalt