DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  roca lamprofírica
 ROQUES PLUTÒNIQUES
cerca
roca lamprofírica  f.
ROQUES PLUTÒNIQUES
Roca ígnia pertanyent al grup d’aquest nom, caracteritzada per una microestructura porfírica holocristal·lina formada per fenocristalls de minerals màfics englobats en una matriu de gra fi, situada en dics, pipes o petites extrusions, de composició de bàsica a ultramàfica; els feldspats i/o feldspatoides, quan hi són presents, són restringits a la matriu; les alteracions hidrotermals hi són freqüents i poden presentar calcita, zeolites i d’altres minerals hidrotermals. Actualment s’inclouen en aquest grup els lampròfirs, les lamproïtes i les kimberlites.
Sin. compl.: lampròfir m.
en lamprophyric rock
es roca lamprofídica, roca lamprofírica
fr roche lamprophyrique
torna a dalt