DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Llengua d'origen:
Valoratiu lingüístic:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col·laboració de
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Diccionari de geologia
veure  tàlveg
 HIDROGEOLOGIA
 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL I LACUSTRE
cerca
tàlveg  m.
HIDROGEOLOGIA
GEOMORFOLOGIA FLUVIAL I LACUSTRE
Línia al llarg del fons d’una vall, intersecció dels dos vessants oposats, per on s’escola l’aigua, llevat de les valls seques.
Ètim: De l’al. talweg.
Sin. vulg.: camí de vall m., fons de vall m.
Ant.carena f.divisòria d’aigües f.
en talweg
es tálweg, vaguada
fr talweg
torna a dalt