Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari d’escenografia i escenotècnia
Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureboirum (ATGC)
 geografia
veureboirum (DCA)
 residus
veureboirum (DJC)
 dret ambiental
veureboirum fotoquímic (DJC)
 dret ambiental
veureboirum gris (DJC)
 dret ambiental
veureboirum industrial (DJC)
 dret ambiental
Cerca boirum a DIEC2DDLCCTILCDCVBSinònims
boirum m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Boira tòxica, amb fum contaminant.
Sin.: boira tòxica c. nom. f.
Sin. abs.: smog m.

boirum m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Boira amb fum contaminant.
en smog subst.
es holliniebla f., niebla contaminante f., smog m.
fr smog m.

boirum m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Inespecífic
Tipus de contaminació atmosfèrica que es produeix com a resultat de la barreja de boira i contaminats atmosfèrics d’origen industrial.
V. t.: boirum fotoquímic c. nom. m., boirum industrial c. nom. m.
es esmog, niebla contaminante

boirum fotoquímic c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Inespecífic
Boirum que es forma a partir d’una combinació de contaminants que reaccionen a la llum solar i que generen una capa de gasos que redueix la visibilitat i té nivells de toxicitat elevats.
V. t.: boirum m., boirum industrial c. nom. m.
es esmog fotoquímico

boirum gris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Inespecífic
Boirum industrial.
Sin. pref.: boirum industrial c. nom. m.
es esmog industrial, esmog gris

boirum industrial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Internacional
Boirum que té una concentració elevada de sutge i de sofre, produït per l’emissió de contaminants generada en la combustió de carbó.
Sin. compl.: boirum gris c. nom. m.
V. t.: boirum m., boirum fotoquímic c. nom. m.
es esmog gris, esmog industrial