Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari d’escenografia i escenotècnia
Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurecarbó in situ (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecarcinoma in situ (DEM)
 oncologia i radioteràpia
veureconservació in situ (DJC)
 dret ambiental
veurefibrinòlisi arterial in situ (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurehibridació in situ amb sondes fluorescents (VOCBIOREP)
 biologia
veurein situ (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veurein situ (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurein situ (ATGC)
 geografia
veurein situ (DJC)
 dret romà
veuremineria in situ (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
Cerca in situ a DIEC2DDLCCTILCDCVBSinònims
carbó in situ m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Carbó format a partir de les restes vegetals que visqueren al mateix lloc on es va formar el carbó.
es carbón in situ

carcinoma in situ m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
Carcinoma molt localitzat que infiltra la membrana basal de l’epiteli de la túnica mucosa de l’òrgan afectat, sense envair extensament la submucosa o la túnica muscular. És equivalent a la displàsia greu o displàsia de tercer grau i a la neoplàsia intraepitelial grau III. Cal distingir-lo del carcinoma intramucós, el qual queda limitat a la mucosa sense invasió de la membrana basal. L’evolució natural del carcinoma in situ s’efectua vers el desenvolupament d’un carcinoma invasor, si abans hom no té el diagnòstic precoç de la lesió. Pot presentar-se en diversos òrgans: esòfag, estómac, vesícula biliar, bufeta urinària, mamella, coll uterí, endometri, laringe, pulmó, cavitat oral, anus, ovari, vulva, pelvis renal, urèter, etc.

conservació in situ c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Inespecífic
V.: conservació f.

fibrinòlisi arterial in situ f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Perfusió d’un agent fibrinolític directament en el vas arterial trombosat i en un indret immediatament proximal a la zona ocluïda. S’empra especialment en les trombosis arterials de les extremitats inferiors.

hibridació in situ amb sondes fluorescents c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
sigla: FISH
biologia
en fluorescence in situ hybridization subst.
es hibridación in situ con sondas fluorescentes c. nom. f.

in situ [la] loc. adv.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
1. Expressió que denota que una observació geològica ha estat feta en el lloc mateix, a l’aflorament.
2. Expressió que denota que el mineral, la roca, el fòssil, etc., ha estat trobat en la posició original de formació, de sedimentació, de creixement, i en oposició a tota mena de material inconnex, solt o derivat, que ha estat mogut o transportat des de la seva formació.
3. Expressió que denota que un fòssil es troba on li correspon, segons la seva edat i fàcies.
Ex.: Estudiar una roca in situ. Mineria in situ.

in situ [la] loc. llat.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Locució llatina que significa ’en el mateix lloc, en el lloc natural’.

in situ loc. adv.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Que ha ocorregut, s’ha produït o s’ha consumit en el mateix lloc.

in situ [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Inespecífic
En el lloc d’origen.
Ex.: El jutge va ordenar que s’interrogués l’acusat in situ.

mineria in situ f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Tipus de mineria que consisteix a extreure els components d’un mineral sense llevar-lo físicament de la roca; per ex., mineria per dissolució d’una sal.
en in-situ mining
es minería in situ