Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
Actualment, podeu consultar 181.773 unitats terminològiques catalanes de 62 obres. La majoria de les unitats tenen equivalència en altres llengües.
 
Aportació a la terminologia geogràfica catalana, 1998 (3.664 unitats terminològiques)
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil, 2011 (59 unitats terminològiques)
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II, 2009 (63 unitats terminològiques)
Bioquímica, 2008 (124 unitats terminològiques)
Citologia i histologia (citologia), 2008 (120 unitats terminològiques)
Citologia i histologia (histologia animal), 2008 (167 unitats terminològiques)
Citologia i histologia (histologia vegetal), 2010 (79 unitats terminològiques)
Codi internacional de nomenclatura zoològica, 2003 (449 unitats terminològiques)
Comptabilitat financera, 2008 (193 unitats terminològiques)
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès, 2011 (295 unitats terminològiques)
Diccionari d’agricultura, 2011 (1.893 unitats terminològiques)
Diccionari de geologia, 1997 (20.993 unitats terminològiques)
Diccionari de l’utillatge químic, 1977 (475 unitats terminològiques)
Diccionari de les ciències ambientals, 2008 (6.692 unitats terminològiques)
Diccionari de pesca, 2011 (1.453 unitats terminològiques)
Diccionari de ramaderia, 2011 (2.149 unitats terminològiques)
Diccionari enciclopèdic de medicina, 2012- (74.504 unitats terminològiques)
Diccionari jurídic, 2010- (11.352 unitats terminològiques)
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl, 2014- (8.670 unitats terminològiques)
Diccionari per a ferroviaris, 1986 (1.968 unitats terminològiques)
Ecologia I, 2011 (134 unitats terminològiques)
Ecologia II, 2011 (170 unitats terminològiques)
Estadística, 2011 (50 unitats terminològiques)
Estructura i funció del cos humà, 2011 (126 unitats terminològiques)
Fonaments d’economia, 2013 (752 unitats terminològiques)
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària, 2010 (204 unitats terminològiques)
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica, 2013 (161 unitats terminològiques)
Genètica, 2011 (116 unitats terminològiques)
Glossari de corrosió, 1991 (726 unitats terminològiques)
Glossari de termes gramaticals, 2020 (700 unitats terminològiques)
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada), 2001 (181 unitats terminològiques)
Infermeria comunitària (1a part), 2009 (50 unitats terminològiques)
Infermeria comunitària (2a part), 2011 (49 unitats terminològiques)
Introducció als estudis literaris, 2010 (173 unitats terminològiques)
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès), 1998 (184 unitats terminològiques)
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès), 2009 (567 unitats terminològiques)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès), 2006 (544 unitats terminològiques)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès), 2000 (1.029 unitats terminològiques)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
, 2013 (823 unitats terminològiques)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya, 1998 (973 unitats terminològiques)
Lèxic del patí de vela, 2010 (192 unitats terminològiques)
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany), 2008 (1.453 unitats terminològiques)
Magnituds, unitats i símbols en química física, 2009 (1.314 unitats terminològiques)
Músculs, 2011 (158 unitats terminològiques)
Novetat i llenguatge, 1979-2011 (2.895 unitats terminològiques)
Ossos i articulacions, 2011 (227 unitats terminològiques)
Percepció i atenció, 2013 (166 unitats terminològiques)
Promoció de la salut, 2009 (61 unitats terminològiques)
Sistemes d'informació geogràfica, 2011 (75 unitats terminològiques)
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia, 2008 (64 unitats terminològiques)
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa, 2006 (3.658 unitats terminològiques)
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX, 2012 (1.414 unitats terminològiques)
Terminologia de Bioquímica, 2007 (3.680 unitats terminològiques)
Terminologia tècnica d’automoció, 2006 (629 unitats terminològiques)
Una taula dels temps geològics, 1986 (992 unitats terminològiques)
Vocabulari de biologia de la reproducció, 2011 (757 unitats terminològiques)
Vocabulari de l’automòbil, 2016 (825 unitats terminològiques)
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge, 1991 (2.236 unitats terminològiques)
Vocabulari de luminotècnia, 1979 (273 unitats terminològiques)
Vocabulari de mineralogia, 2001 (6.070 unitats terminològiques)
Vocabulari forestal, 1998 (8.505 unitats terminològiques)
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl, 2010 (2.552 unitats terminològiques)