Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureanĂ lisi cost-benefici (DCA)
 economia
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anĂ lisi cost-benefici f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACB
economia
Anàlisi de projectes, polítiques, accions, etc., i de les alternatives que tenen a partir de la determinació del benefici social net, és a dir, de la diferència entre els beneficis del projecte i els costos que genera (el resultat pot ser positiu, negatiu o zero). Els beneficis o costos es basen en la valoració total dels diferents béns o serveis per part dels consumidors, i usualment es calculen estimant els canvis en l’excedent dels consumidors. És important que la llista de costos i beneficis sigui completa; per tant, cal avaluar l’excedent dels consumidors no solament per a béns de mercat, sinó també per a béns que no en tenen, com ara alguns béns públics i efectes externs. L’anàlisi cost-benefici és un tipus d’anàlisi econòmica normativa, que usualment es fixa en la suma de costos i beneficis, més que no pas en la distribució d’aquests entre les persones. En la mesura que ignora els aspectes distributius, l’anàlisi cost-benefici es justifica teòricament pel criteri de compensació potencial. En molts casos, menys freqüents, en què incorpora consideracions distributives (per exemple, en multiplicar per un coeficient més gran que 1 els beneficis dels grups de persones menys riques), el mètode es fonamenta teòricament en les funcions de benestar social del tipus Bergson-Samuelson.
en cost-benefit analysis subst., benefit-cost analysis subst., cost-profit analysis subst.
es análisis coste-beneficio m.
fr analyse coût-bénéfice f., analyse de coût et bénéfice f.