Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureComissió Independent per al Desenvolupament Internacional (DCA)
 ciències polítiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Comissió Independent per al Desenvolupament Internacional n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CIDI
ciències polítiques
Comissió creada l’any 1977 per les Nacions Unides amb l’objectiu de realitzar un programa d’emergència per a aturar el desequilibri econòmic mundial. El programa, presentat l’any 1980 amb el nom de «Nord-sud: un programa per a la supervivència», proposava per objectiu principal la transferència des dels països rics envers els països pobres del 0,7 % del producte nacional brut per a l’any 1985 i l’1 % per al 2000, i alhora d’altres mesures de reforma del sistema econòmic mundial. El programa també proposava la creació del Fons Mundial per al Desenvolupament, alimentat a partir de taxes internacionals. Tot i que l’objectiu de la cessió del 0,7 % del producte nacional brut a països pobres fou reafirmat a la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, pocs països l’han assolit. En aquest informe, tot i que s’apunta el creixement econòmic com la solució als problemes de manca de desenvolupament en l’àmbit internacional, es reconeixia el fracàs de les estratègies basades en el creixement econòmic i identificava les principals causes que l’havien provocat. La Comissió es va dissoldre poc després de la publicació de La crisi comuna, 1983, i va ser substituïda, un any després, per la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament.
Sin. compl.: Comissió Brandt n. pr. f.
en Independent Commission on International Development n. pr.
es Comisión Independiente para el Desarrollo Internacional n. pr. f.
fr Commission Internationale sur Développement International n. pr. f.