Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureConveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània (DCA)
 ciències polítiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conveni per a la protecció del medi marí i la regió costanera de la Mediterrània n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Barcelona (Catalunya) el 16 de febrer de 1976 i en vigor des del 12 de febrer de 1978, mitjançant el qual les parts contractants es comprometen a avançar en la cooperació internacional per protegir i revalorar el medi ambient marí i la zona costanera de l’àrea mediterrània. Aprovat inicialment amb el nom de Conveni per a la protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació (modificat a Barcelona el 10 de juny de 1995). Es concretà en diversos protocols i té com a àmbit d’aplicació les aigües marines de la Mediterrània compreses entre el meridià que passa pel far del cap Espartel (a l’estret de Gibraltar) i el límit sud de l’estret dels Dardanels, que separa el mar Egeu de la mar de Màrmara (Turquia).
Sin. compl.: Conveni de Barcelona n. pr. m., Conveni per a la protecció de la mar Mediterrània contra la contaminació n. pr. m.
V. t.: Pla d’Acció de la Mediterrània n. pr. m.
en Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean n. pr.
es Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo n. pr. m.
fr Convention pour la protection de l’environnement marin et de la région côtière de la Méditerranée n. pr. f.