Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureConveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer (DCA)
 ciències polítiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Conveni sobre l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Espoo (Finlàndia) el 25 de febrer de 1991 en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 10 de setembre de 1997, mitjançant el qual les parts contractants es comprometen a incrementar la cooperació internacional en l’àmbit de l’avaluació dels impactes ambientals de caràcter transfronterer; a promoure un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient; a donar suport al desenvolupament de polítiques preventives i de mesures destinades a prevenir, mitigar i fer el seguiment dels impactes ambientals negatius significatius (amb un èmfasi especial en els que tinguin un caràcter transfronterer); a promoure l’adopció, en les fases inicials dels processos de planificació, de mesures destinades a prevenir potencials impactes ambientals negatius, especialment els que presentin una dimensió transfronterera, i a avançar en la convergència entre les polítiques i pràctiques rellevants a escala estatal; a notificar i consultar els estats implicats en els projectes que puguin causar impactes ambientals adversos i significatius més enllà de les fronteres de l’estat promotor dels projectes en qüestió; i, finalment, promoure la informació i la participació pública en els processos de presa de decisions rellevants. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Espoo n. pr. m.
en Convention on environmental impact assessment in a transboundary context n. pr.
es Convenio sobre la evaluación de impacto ambiental en un contexto transfronterero n. pr. m.
fr Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière n. pr. f.