Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecalcària activa (DMCSC)
 components minerals del sòl
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calcària activa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Component dels sòls calcaris que constitueix la fracció de carbonat de calci (CaCO3) de diàmetre aparent inferior a 50 μm. Per la seva grandària, té una reactivitat elevada i es dissol fàcilment en l’aigua del sòl que conté diòxid de carboni (CO2) dissolt. Des del punt de vista de l’anàlisi química, correspon a la fracció fina de CaCO3 que reacciona amb una solució d’oxalat d’amoni (NH4)2C2O4 després d’un cert temps d’agitació (en aquesta reacció es basen els mètodes d’anàlisi de Drouineau, del calcimètric Drouineau-Galet o de Nijelsohn). La calcària activa provoca deficiències de ferro com a nutrient per efecte de l’anió hidrogenocarbonat (HCO3) que es forma quan es dissolen en l’aigua del sòl, el qual bloqueja l’absorció del ferro. Un contingut elevat de calcària activa és indicatiu d’un risc nutricional elevat per a les plantes, a causa de probables deficiències de ferro, fòsfor i altres micronutrients. Amb valors de calcària activa superiors a un 10 %, els presseguers, les pomeres, les pereres i els albercoquers presenten problemes d’absorció de nutrients, fet pel qual cal recórrer a portaempelts tolerants.
V. t.: clorosi fèrrica c. nom. f.
en active calcium carbonate, active lime
es caliza activa
eu kaltzio karbonato aktibo
fr calcaire actif
gl calcaria activa
pt calcário activo