Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureunitat litodèmica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

unitat litodèmica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Litosoma format per roques predominantment intrusives, altament deformades i/o fortament metamòrfiques, que hom distingeix i delimita mitjançant les seves característiques petrogràfiques; en contrast amb les unitats litostratigràfiques, no compleix la llei de superposició; els límits poden ésser de natura molt variada: deposicionals, intrusius, tectònics o de metamorfisme. És una unitat pràctica en cartografia geològica i en estratigrafia, i es pot establir un paral·lelisme entre aquesta i les unitats litostratigràfiques. La unitat bàsica és el litodema (equivalent a la formació), per damunt de la qual hi ha dos rangs més: el conjunt (angl. suite) i el superconjunt (angl. supersuite). Hom admet el complex en casos similars als de les unitats litostratigràfiques, de gran complicació petrològica. La unitat de jerarquia inferior al litodema és una unitat considerada informal que hom assigna a una loc. tipus. La nomenclatura és també binomial: consisteix en un terme petrogràfic descriptiu, o el terme del rang corresponent, seguit d’un nom geogràfic; per ex., granit de Vallgorguina, batòlit de la Maladeta, litodema del Gra de Fajol.
en lithodemic unit
es unidad litodémica