Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureíndex de Riquier-Bramao-Cornet (DMCSC)
 gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
 informaci√≥ de s√≤ls i representaci√≥ espacial del sistema ed√†fic
 qualitat, avaluaci√≥, degradaci√≥ i protecci√≥ de s√≤ls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

índex de Riquier-Bramao-Cornet c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
gesti√≥ i √ļs sostenible del s√≤l
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
√ćndex, proposat per Riquier, Bramao i Cornet en el treball A new system of soil appraisal in terms of actual and potential productivity, per avaluar la productivitat i la potencialitat d‚Äôun s√≤l, que expressa la quantitat de collita relativa per hect√†rea i any (percentatge de collita respecte a la collita m√†xima gen√®ticament possible del mateix cultiu produ√Įda en el millor s√≤l), respecte de la situaci√≥ real ( √≠ndex de productivitat) o despr√©s de realitzar-hi millores possibles (√≠ndex de potencialitat). La relaci√≥ entre l‚Äô√≠ndex de potencialitat i l‚Äô√≠ndex de productivitat defineix l‚Äô√≠ndex de millora.
√Čs un m√®tode param√®tric que pren en consideraci√≥ els aspectes seg√ľents: 1) el r√®gim h√≠dric del s√≤l, nombre de mesos secs (par√†metre H); 2) drenatge, entollament i profunditat mitjana de la capa fre√†tica (par√†metre D); 3) profunditat efectiva del s√≤l (par√†metre P); 4) contingut de mat√®ria org√†nica a l‚Äôhoritz√≥ A (par√†metre O); 5) textura (amb elements grossos) i estructura (par√†metre T); 6) percentatge de cations b√†sics (par√†metre V); 7) minerals en reserva a l‚Äôhoritz√≥ B (par√†metre M); 8) percentatge de sals solubles (par√†metre S); 9) tipus de minerals d‚Äôargila (par√†metre A), i 10) forma del relleu, inclinaci√≥ del pendent (par√†metre R). Cada factor pren un valor entre 0 i 100.
El valor de l‚Äô√≠ndex (IP) s‚Äôexpressa en percentatge i es calcula per la situaci√≥ real (√≠ndex de productivitat) i per la situaci√≥ despr√©s de millores possibles (√≠ndex de potencialitat), per mitj√† de l‚Äôexpressi√≥ seg√ľent:
IP = 100 × H × D × P × T × (V o S) A × M × O × R
Per introduir la influ√®ncia del clima mitj√†, es va proposar l‚Äôexpressi√≥ seg√ľent:
Ipc = C × IP, on C √©s l‚Äô√≠ndex de creixement de Papadakis corregit.
El treball original de Riquier, Bramao i Cornet es pot consultar al lloc web seg√ľent: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_04-05/04643.pdf (consultat el 2020).
Les limitacions d‚Äôaquest m√®tode s√≥n les seg√ľents: 1) la seva utilitat es limita a mapes a escala molt generalitzada i per a grans grups de cultius, 2) un mateix valor de l‚Äô√≠ndex pot ser degut a factors molt diversos i no inclou altres factors que incideixen en la productivitat (p. ex., calc√†ria activa) i 3) nom√©s pren en consideraci√≥ informaci√≥ sobre s√≤ls i no considera les condicions d‚Äô√ļs o de maneig.
V. t.: índex de productivitat real c. nom. m., índex de productivitat potencial c. nom. m., mètode paramètric d’avaluació c. nom. m., avaluació de terres c. nom. f.
en Riquier-Bramao-Cornet index
es índice de Riquier-Bramao-Cornet
fr index de Riquier-Bramao-Cornet
gl índice de Riquier-Bramao-Cornet