Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremapa de sòls detallat (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mapa de sòls detallat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa de nivell d’intensitat de les observacions alt (2n ordre del NRCS), amb una densitat de 0,04-0,2 observacions per hectàrea (escandalls i sondejos), segons si es tracta de zones forestals o de conreu, per a una escala de publicació d’1:25.000. Pot tractar-se d’un mapa taxonòmicament detallat, cartogràficament detallat o ambdues coses. Les unitats cartogràfiques presenten una heterogeneïtat baixa. D’acord amb el NRCS, és possible representar-hi sèries de sòls o agrupacions (consociacions i grups indiferenciats), de manera que les unitats cartogràfiques poden presentar un grau d’homogeneïtat elevat.
S’elabora per mitjà de la prospecció de camp (descripció, mostreig, anàlisi de laboratori, classificació, modelització, etc.) i s’utilitzen les dades disponibles sobre els sòls de la zona. Les irregularitats de l’edafopaisatge permeten beneficiar-se de la fotointerpretació, la teledetecció i l’anàlisi digital del terreny; en cas contrari, en zones planes s’ha d’augmentar la densitat d’observacions.
La finalitat del mapa de sòls detallat pot ser doble: 1) ampliar el coneixement científic de les classes de sòls i la seva distribució en un edafopaisatge i 2) derivar-ne mapes temàtics per a finalitats concretes.
Com que requereix moltes hores de treball de camp de personal especialitzat i anàlisis de laboratori, el seu cost és elevat, fet que explica que la producció d’aquest tipus d’informació cartogràfica no es generalitzi o avanci lentament. No obstant això, el grau d’obsolescència de la informació obtinguda és molt baix.
Als Estats Units d’Amèrica, tot i l’extensió del país, es disposa dels mapes de sòls a escala 1:22.000. A Espanya, el 2019 es disposa, a escala 1:25.000, d’un 22 % del territori de Catalunya, d’un 30 % del de Navarra i d’un 58 % del del País Basc.
V. t.: densitat d’observacions c. nom. f., mapa de sòls de reconeixement c. nom. m., mapa de sòls molt detallat c. nom. m., mapa de sòls semidetallat c. nom. m.
en detailed soil map
es mapa de suelos detallado
fr carte pédologique détaillée
gl mapa de solos detallado