Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremètode del Valor Índex (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mètode del Valor Índex c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode d’avaluació de terres per basar la fiscalitat cadastral en el potencial productiu de les terres, proposat per Jaume Boixadera.
Es basa en l’Esquema FAO per a l’avaluació de terres, per la seva flexibilitat i concepció dinàmica, i perquè reflecteix més adequadament la productivitat de la terra i pot reflectir els resultats a nivell de parcel·la.
Les etapes en el càlcul del Valor Índex són les següents: 1) identificació i cartografia de les unitats cartogràfiques d’avaluació (LEU), 2) selecció dels tipus d’ús de terres (LUT) de referència (cultius, factors de producció i tecnologia utilitzada), 3) establiment dels nivells de maneig que cal considerar en la zona, 4) establiment dels requeriments de cada LUT, 5) comparació dels nivells de les qualitats de cada LEU amb els requeriments de cada LUT, 6) determinació dels nivells d’aptitud de cada LEU per a cada LUT, 7) adjudicació d’un valor numèric a cada nivell d’aptitud i 8) càlcul del Valor Índex.
El Valor Índex (VI), que representa una estimació relativa del potencial productiu, pren valors de 0 a 100 i es calcula amb l’expressió següent:
VI = 16/Σ VIi
VIi és el valor numèric de cada LUT per a cada LEU i n varia entre 1 i 16, corresponent als 16 nivells d’aptitud per a cada LEU obtinguts per a cada un dels LUT amb els seus dos nivells de maneig.
Els nivells d’aptitud són els següents: S1, molt apte (100-76); S2, moderadament apte (75-51); S3, marginalment apte (50-26); Nc, actualment no apte (25-1), i Np, permanentment no apte (0).
Els valors de l’índex s’expressen per a cada unitat cartogràfica del mapa. A partir d’aquests valors es pot establir una política fiscal.
Per a la seva aplicació cal una cartografia de sòls detallada i una base de dades de producció agrícola consistent.
V. t.: Esquema FAO per a l’avaluació de terres n. pr. m.
en Index Value method
es método del Valor Índice
fr méthode du Valeur Index
gl método do Valor Índice