Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremodel de gestió holística (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

model de gestió holística c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: HRM
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model que proporciona una manera de gestionar un àmbit tan complex com són els recursos, i permet fer prediccions amb una certesa raonable.
El plantejament resideix a dur a terme qualsevol activitat sense destruir el medi ambient; així doncs, s’ha d’arribar a comprendre que qualsevol acció afecta el tot. Atès que el tot té qualitats i caràcters que no estan presents en els seus constituents de forma individual (parts), s’ha de tractar d’entendre el tot per entendre les parts i no a l’inrevés. A la pràctica, qualsevol decisió de gestió s’ha de prendre des de la perspectiva del conjunt sota gestió (ecosistema, conca hidrogràfica, finca, parc nacional, i avaluació de polítiques de gestió i diagnòstic de problemes de gestió de recursos, entre d’altres), els límits del qual poden ser molt difusos. El model HRM permet prendre una perspectiva del tot, ja que inverteix el sentit de l’anàlisi i sospesa les decisions de gestió o les polítiques a partir d’una visió del tot.
Per establir el tot, el model considera que els quatre blocs fonamentals de qualsevol ecosistema són els següents: successió natural, cicle de l’aigua, cicle dels minerals i flux d’energia. En definir un tot intermedi, les condicions s’ajustaran a un context més ampli.
El model HRM requereix que l’usuari defineixi tres metes: 1) una declaració de la qualitat de vida; 2) una forma de producció, que s’expressa en termes econòmics, socials, ètics, culturals, estètics o recreatius, i 3) una descripció del paisatge que asseguri que la meta, un cop assolida, serà sostenible. L’absència d’una meta clara pot portar a confondre els mitjans per assolir-la amb la pròpia meta.
En intervenir en els processos d’un ecosistema (p. ex., amb l’aplicació de fertilitzants, l’aclarida de matoll amb agroquímics o altres), sovint s’ignora la interdependència dels blocs en el conjunt i es poden generar problemes no previstos que, en intentar atacar-los amb una altra solució tecnològica, porten inevitablement a la gestió de crisi dels recursos. L’essència de l’HRM és que qualsevol canvi que alteri la complexitat i l’estabilitat d’un dels blocs d’un ecosistema afecta tots els altres.
Aquest enfocament HRM, proposat inicialment per Allan Savory per a recursos naturals, s’aplica en altres àmbits, com, per exemple, en la infraestructura social, integrant la planificació, el desenvolupament i la gestió operativa de la comunitat, basats en els principis de gestió de riscos, millora de la qualitat, desenvolupament comunitari i sostenibilitat.
en holistic resource management model
es modelo de gestión holística
fr modèle de gestion holistique
gl modelo de xestión holística