Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurePrimavera silenciosa (DMCSC)
 ciència del sòl
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Primavera silenciosa n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Títol del llibre publicat als Estats Units l’any 1962 per la zoòloga Rachel Carson (1907-1964), que actualment es considera l’inici oficiós de la mala consciència respecte al tractament del medi ambient. La seva aparició va generar un interès creixent pel medi ambient en la societat nord-americana, va donar origen al moviment ecologista mundial i va fer que la conservació del medi ambient esdevingués una de les seves grans preocupacions. El títol evoca un estiu sense el cant dels ocells, que haurien mort per la utilització incontrolada de pesticides.
Constitueix un relat de crítica social. Entre altres aspectes, presenta un enfocament pessimista contra l’ús indiscriminat d’agroquímics en l’agricultura i la contaminació ambiental. La seva repercussió va ser tal, que va contribuir a la prohibició de l’ús del DDT i a la creació de la United States Environmental Protection Agency (EPA) i d’agències equivalents en molts països.
Carson no preconitza la prohibició total de l’ús d’agroquímics en l’agricultura, sinó un ús responsable, aplicant el principi de precaució.
V. t.: principi de precaució c. nom. m.
en Silent spring
es Primavera silenciosa
fr Printemps silencieux
gl Primavera silenciosa