Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureacumulació de carbonat càlcic1 (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acumulació de carbonat càlcic1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés pel qual té lloc un augment en la proporció CaCO3 al sòl. Té el seu origen en processos de translocació de Ca2+ i HCO3 en dissolució i posterior precipitació en forma de CaCO3, per disminució de la humitat del sòl per evaporació i evapotranspiració, o per pèrdua de CO2 cap a l’atmosfera. L’aportació de Ca2+ i HCO3 pot tenir lloc: 1) en l’aigua de percolació, per translocació vertical descendent dins del sòl; 2) per translocació lateral en un vessant (en un glacis, p. e.); o 3) per una translocació vertical ascendent a partir d’una capa freàtica. Pot presentar diverses morfologies: pseudomicel·li, oòlit, nòdul, ciment geopetal o acumulació massiva, entre d’altres. El contingut de carbonat càlcic en una acumulació calcària és més gran que el del material que l’envolta (p. e., acumulació en forma de nòdul), o superior que el dels horitzons suprajacent i subjacent (p. e., acumulació massiva en un endopèdon càlcic). L’acumulació pot estar cimentada (nòduls calcaris, horitzó petrocàlcic) o no (nòduls pulverulents, horitzó càlcic; horitzó hipercàlcic). Les acumulacions calcàries es presenten en sòls de zones semiàrides i àrides, zones amb un règim d’humitat no percolant i amb una marcada estacionalitat (xèric, ústic o arídic).
Sin. compl.: acumulació calcària c. nom. f.
en calcium carbonate accumulation
es acumulación de carbonato cálcico
fr accumulation de carbonate de calcium
gl acumulación de carbonato cálcico