Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureagricultura de conservació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura de conservació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura desenvolupat i practicat als EUA des de la dècada dels anys trenta del segle xx amb la finalitat de controlar la pèrdua de sòl per erosió.
Els seus principis són els següents: 1) alteració nul·la o mínima del sòl per conreu, 2) establiment de rotacions de cultius i 3) desenvolupament d’una coberta amb restes vegetals, generalment del cultiu anterior, que protegeixen el sòl de l’impacte directe de les gotes de pluja.
En cultius herbacis anuals, la sembra es fa directament sobre les restes de la campanya anterior. En cultius llenyosos, s’estableix una coberta herbàcia en la superfície dels carrers, ja sigui de flora arvense o de plantes sembrades, que se sega mecànicament o químicament a l’inici de l’estació seca, i es deixen sobre el sòl les restes vegetals; també es poden aportar restes orgàniques inertes (de poda triturades, entre altres).
L’objectiu d’aquest sistema és conrear de manera que es mantingui o s’incrementi la fertilitat i la productivitat del sòl amb criteris de sostenibilitat. L’absència de conreu permet l’establiment d’una xarxa de bioporus vegetals i animals que potencien la infiltració de l’aigua i la disminució de l’aigua d’escolament superficial. Només en casos d’una compactació accidental del sòl es permet un treball d’arada de cisells per descompactar, mentre que els treballs que provoquen volteig dels prismes de sòl, com ara les grades de discos, l’arada de rella o similars, estan totalment prohibits. Quan s’usa amb freqüència l’arada de cisells no es pot parlar de sembra directa sinó de conreu mínim.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f., agricultura convencional c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., pràctiques de conservació de sòls i aigües c. nom. f. pl.
en agriculture farming
es agricultura de conservación
fr agriculture de conservation
gl agricultura de conservación
pt agricultura de conservação