Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureAlfisol (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Alfisol m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Concepte i morfologia. Ordre de sòls minerals de ST (2014) que agrupa sòls que es caracteritzen per tenir un endopèdon amb un major contingut d’argila que els horitzons suprajacent i subjacent; i un percentatge de saturació de cations bàsics elevat. En general, tenen un epipèdon òcric i, en alguns casos, entre l’horitzó A i l’horitzó d’acumulació d’argila poden presentar un horitzó de color més clar a causa de l’eluviació. A més d’un endopèdon argílic, poden presentar altres endopèdons (fragipan, duripan, càndic, nàtric, petrocàlcic, plintita) i altres trets que defineixen els grups dins de l’ordre. Alguns poden tenir un epipèdon úmbric.

Gènesi. Es formen a partir d’una àmplia gamma de materials originals i condicions del medi, des de les boreals a les tropicals. Els processos de meteorització són moderats; els minerals d’argila són d’alta activitat; el procés edafogènic predominant és la translocació d’argila, que dona lloc a la formació d’un endopèdon argílic i, en cas que es tracti d’argiles sòdiques, un endopèdon nàtric. Si tenen un endopèdon càndic, les argiles són de baixa activitat i no hi ha evidències d’il·luviació d’argila. Requereixen temps de formació relativament molt prolongats, excepte els que tenen un endopèdon nàtric. Es troben principalment en superfícies geomorfològiques antigues estables de regions temperades, zones mediterrànies, zones subtropicals, o tropicals.

Ús i maneig. En general, són sòls molt adequats per a l’agricultura. En determinades zones tenen una vegetació forestal.

Classificació. Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau. Segons el seu règim d’humitat o de temperatura s’han establert cinc subordres (ST, 2014): Aqualf (condicions àqüiques a la part superior), Cryalf (règim de temperatura criic o isofrígid), Ustalf (règim d’humitat ústic; l’estació humida coincideix amb la càlida), Xeralf (règim d’humitat xèric; clima moderadament sec, però amb aigua disponible per a les plantes mesofítiques, clima mediterrani) i Udalf (règim d’humitat údic, regions humides amb pluges ben distribuïdes i sense períodes de manca d’aigua per a les plantes).
V. t.: endopèdon argílic c. nom. m., endopèdon càndic c. nom. m., endopèdon nàtric c. nom. m., fersial·litització f.
en Alfisol
es Alfisol
fr Alfisol
gl Alfisol