Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureargila naturalment dispersa (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

argila naturalment dispersa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Fracció de partícules de minerals d’argila que, en presència d’aigua, roman en suspensió durant hores. S’identifica fàcilment després de posar una mostra de sòl en un tub d’assaig, afegir-hi aigua desmineralitzada i agitar-ho, de manera que les argiles dispersables romanen en suspensió. Sol estar present en sòls sòdics a causa del caràcter dispersant del Na+ hidratat. Per contra, en la majoria de sòls del món, bé calcaris, neutres o àcids, les argiles no es dispersen en aigua degut a l’efecte floculant dels cations predominants en el complex de canvi (Ca2+, Mg2+ en sòls calcaris, o Al3+ en sòls àcids). En molts sòls tropicals a l’endopèdon òxicST o al ferràlicWRB, la fracció argilosa pot trobar-se cimentada per òxids de ferro, formant agregats que des d’un punt de vista granulomètric constitueixen pseudollims o pseudoarenes. En aquests casos, el contingut d’argila naturalment dispersa és molt baix; per això, en WRB (2016) es requereix que el contingut d’argila naturalment dispersa sigui inferior al 10 % per considerar que es tracta d’un horitzó ferràlic. La taxa i el volum d’argila naturalment dispersa es poden utilitzar com a indicadors de l’estabilitat de l’estructura i de la degradació del sòl per erosió.
Sin. compl.: argila dispersable en aigua c. nom. f.
en water dispersable clay
es arcilla dispersable en agua
eu buztin uretan sakabanagarri, buztin uretan dispertsagarri
fr argile dispersable en eau
gl arxila dispersable en auga
pt argila dispersável em água