Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurebancal amb mur de pedra seca (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bancal amb mur de pedra seca c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bancal en què el talús exterior està protegit per un mur vertical de pedra, sense cap complement d’argamassa. En els més ben construïts, els carreus estan ben escairats i estan col·locats amb precisió, i per això tenen una gran estabilitat.
El sòl del bancal està ben drenat, atès que l’excedent d’aigua a l’interior del bancal té una sortida lliure per entre les pedres que constitueixen la paret.
S’ha d’evitar plantar arbres a tocar del mur, ja que al llarg dels anys el creixement de les arrels provoca el desplaçament dels blocs de pedra i el deteriorament del mur.
Els principals avantatges dels bancals amb mur de pedra seca són els següents: 1) el replà resulta molt eficaç per afavorir la infiltració i evitar l’erosió; 2) permeten donar un ús agrícola a vessants de pendent elevat i a zones de piemont; 3) la seva permanència en el temps és molt llarga, de manera que allà on n’hi hagi és molt aconsellable mantenir-los, des del punt de vista de la conservació de sòls i aigües.
Els principals desavantatges són els següents: 1) la construcció requereix un gran moviment de terres; 2) per a la seva construcció calen blocs de certa grandària (allà on abundin els esquistos, per exemple, n’hi haurà prou amb utilitzar les lloses derivades de la meteorització i de l’erosió; en cas contrari, cal que els blocs estiguin tallats per picapedrers); 3) el cost de construcció és molt elevat; 4) requereixen un manteniment regular, per reparar els trencaments per caiguda dels blocs que formen la paret, i la reparació és costosa, de manera que en molts casos es deixen sense reparar i el bancal es degrada, amb conseqüències greus per a la conservació de sòls i aigües; 5) els bancals antics construïts en vessants amb pendents del 25 al 30 % acostumen a tenir un replà massa estret per poder realitzar tasques mecanitzades, la qual cosa ha portat sovint a eliminar-los, sense adoptar altres mesures de conservació, o bé simplement a abandonar-los, amb els consegüents desequilibris hidrològics per al vessant marjat, i el risc de formació d’escorrancs.
Els bancals de mur de pedra seca moderns construïts en pendents del 6 al 8 % només es justifiquen econòmicament per a cultius d’alt valor afegit (vinya i plàtans, entre altres).
Els bancals de pedra seca són característics des d’antic de la regió nord de la Mediterrània i de moltes cultures prehispàniques a Llatinoamèrica, com a Perú, i d’altres parts del món. A Espanya, per exemple, se’n documenta ja l’existència a l’edat del bronze (jaciment de la Lloma de Betxí, a Paterna, València).
Sin. compl.: bancal de maçoneria c. nom. m., bancal de pedra seca c. nom. m.
V.: bancal m.
en bench terrace with stone wall
es bancal con muro de piedra seca
fr bancaus à murette en pierre sèche, terrasse à gradin à murtette en pierre sèche
gl socalco de pedra seca
pt terraço com muro de pedras