Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurebarrina de tipus holandès (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barrina de tipus holandès c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En prospecció de sòls, barrina d’aliatge d’alumini, molt lleugera i còmoda de manejar. Permet prendre mostres distorbades fins a uns dos metres de profunditat.
Té forma de T, el manillar porta maniguets de cautxú que permeten agafar la barrina amb les mans per fer-la girar i està unit a la canya metàl·lica, que pot tenir una longitud fixa o pot ser desmuntable amb un dispositiu de baioneta. A l’extrem de la canya es troba el capçal mostrejador, que és un cilindre allargat format per dues làmines laterals que deixen dues obertures entre elles, per les quals entra la mostra distorbada, que s’allotja a l’espai interior. L’extrem inferior del cilindre acaba amb una punta amb tall.
Hi ha diversos tipus de capçals adaptats a les característiques del sòl que cal mostrejar. Per a sòls cohesius (de textura franca, argilosa), les làmines del capçal són estretes (és el d’ús més generalitzat); per a sòls poc cohesius (de sorra mitjana), les làmines han de ser amples per mantenir la mostra dins del capçal; per a terres sense cohesió (de sorra grossa), les làmines han de ser molt amples.
Sin. compl.: barrina Edelman c. nom. f.
V. t.: barrina f.
en Dutch type auger
es barrena tipo holandés
fr tarière de type hollandais
gl barrena tipo holandés