Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecapacitat agrològica USDA (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capacitat agrològica USDA c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Potencial d’una terra per a ser utilitzada amb un tipus d’ús de terres (LUT o TUT) i amb determinades pràctiques de maneig.
En la classificació establerta pel Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA) es diferencien vuit classes agrològiques d’acord amb l’ús agrícola, en les quals les limitacions per a l’ús agrícola augmenten progressivament, les opcions per triar tipus genèrics d’usos van sent menors i la necessitat de pràctiques de conservació de sòls és més gran.
Les classes establertes són les següents: 1) llaurable, per a sòls de qualitat en què és possible qualsevol classe de cultiu, sense necessitat de pràctiques de conservació de sòls; 2) llaurable, per a sòls de qualitat amb restriccions moderades pel que fa a cultius i/o que requereixen implementar pràctiques de conservació moderades; 3) pasturatge, per a terres amb limitacions importants que restringeixen altres tipus d’ús i que requereixen pràctiques de conservació especials; 4) pasturatge o bosc, per a terres amb limitacions permanents molt severes que restringeixen altres usos o que requereixen pràctiques de maneig molt acurades; 5) espais naturals, per a terres amb un relleu suau que presenten escassa erosió, però amb altres limitacions impossibles de superar (excessiva pedregositat, entollament o altres), en les quals l’ús es restringeix a pastures controlades, espais d’oci, conservació de la natura, conca hidrogràfica, zona de captació d’aigua o paratge natural; 6) espais naturals, per a terres amb limitacions permanents moderades que impedeixen l’ús agrícola per massa pendent o per tenir sòls poc profunds, en els quals són possibles les pastures i els boscos; 7) espais naturals, per a terres amb limitacions permanents molt severes (forts pendents, sòls molt erosionats i de poc gruix; inundació; aridesa), que en zones humides poden tenir boscos; 8) espais naturals, per a terres amb sòls pedregosos, amb afloraments rocosos importants o amb forts pendents, que no són aptes ni per a pastures ni per a boscos, sinó només com a zones per a fauna, oci i captació d’aigua. Els criteris d’avaluació es troben tabulats.
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., classificació de capacitat agrològica c. nom. f., avaluació de terres c. nom. f.
en USDA land capability
es capacidad agrológica USDA
fr capacité agrologique USDA
gl capacidade agrolóxica USDA