Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecapacitat d’intercanvi catiònic efectiva (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capacitat d’intercanvi catiònic efectiva c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: CICE, símb.: CICE
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Propietat del sòl d’intercanviar cations al pH del sòl al camp. S’expressa com la concentració màxima de cations intercanviables que poden ser desplaçats al pH del sòl dels setis d’intercanvi (grups funcionals situats a les superfícies de les partícules col·loidals del sòl). Per a determinar-la, s’utilitzen sals neutres no amortides (BaCl2, Sr2Cl, CaCl2, NH4Cl, KCl), encara que és preferible determinar-la mitjançant solucions d’una sal neutra amb una força iònica similar a la que presenta la dissolució del sòl al camp. Entre la varietat de maneres proposades per a estimar-la, les més freqüents són la suma del contingut de tots els cations (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ + Al3+ + H+) extraïbles amb una sal neutra (p. ex., Sr2Cl 0,6 m o BaCl2 0,2 m) o bé la suma del contingut de Ca2+, Mg2+, Na+ i K+ extrets per una sal neutra, i Al3+ i H+ extrets per una altra sal neutra (com el KCl 1 m o el CaCl2). És un mesurament que es realitza en sòls que tenen un contingut significatiu de col·loides de càrrega variable, com ara la matèria orgànica, els minerals de grau d’ordre baix, els òxids de ferro i alumini, les argiles 1:1 i les 2:1 aluminitzades (p. ex., vermiculites hidroxialumíniques). És útil quan es vol conèixer el comportament dels processos d’intercanvi de cations del sòl en condicions naturals amb finalitats de fertilització o de diagnòstic ambiental, entre d’altres. En unitats del sistema internacional (SI), s’expressa en cmolc kg−1 de sòl.
en effective cation exchange capacity
es capacidad de intercambio catiónico efectiva
eu katioiak trukatzeko gaitasun efektibo, katioi-trukerako gaitasun efektibo
fr capacité d’échange cationique efective
gl capacidade de intercambio de catións efectiva, capacidade de troco de catións efectiva
pt capacidade de troca catiónica efectiva