Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecoberta vegetal (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coberta vegetal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el context de la conservació de sòls i aigües, pràctica de protecció del sòl en agroecosistemes que pot consistir en les accions següents:
1) Deixar les restes de la collita anterior (palla de blat o de blat de moro) damunt de la superfície dels camps abans i després de la sembra del cultiu següent, per evitar l’erosió per esquitx i disminuir l’escolament superficial i l’erosió. Es pot practicar amb diverses modalitats de conreu (no conreu o cultiu en banda, entre altres).
2) Realitzar un cultiu amb franges de vegetació que es mantenen en el centre dels carrers del cultiu. Pot tractar-se de vegetació espontània o bé sembrada amb fabàcies o, el que és més freqüent, gramínies, per formar una gespa. Les franjes divideixen la longitud del vessant en trams, de manera que s’actua sobre la longitud a recórrer lliurement per l’aigua d’escolament superficial que, en arribar a la franja, es veu frenada, diposita la càrrega sòlida i disminueix el seu poder erosiu, sense necessitat de modificar la inclinació del vessant amb moviments de terres, de manera que no es pertorba el perfil del sòl. Per evitar que la coberta vegetal entri en competència amb el cultiu pel consum d’aigua, a partir de les dades del balanç d’aigua a la zona, es pot determinar la conveniència d’eliminar la coberta, ja sigui segant-la, enterrant-la amb una desbrossadora, fent-hi entrar un ramat o amb herbicides. Aquest sistema s’utilitza amb cultius plurianuals en pendent (olivera, ametller i vinya).
Es tracta d’una tècnica que està a l’abast de l’agricultor i que suposa un estalvi considerable en el cost d’implantació.
V.: conreu en franjes c. nom. m., erosió f.
en green cover
es cubierta vegetal
fr couverture verte
gl cuberta vexetal
pt cobertura vegetal