Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureconreu en faixes a nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conreu en faixes a nivell c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de conreu que té com a objectius disminuir el risc d’erosió del sòl i afavorir la infiltració de l’aigua. Consisteix en franges de vegetació que s’adapten a la topografia del terreny seguint les corbes de nivell, amb només petites desviacions.
Cada faixa escurça la longitud del vessant, de manera que el flux d’aigua d’escolament superficial no arriba a velocitats erosives En arribar l’aigua a la franja de vegetació, es genera una zona lenta que afavoreix la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua en el sòl.
Les faixes s’ordenen seguint una rotació definida, de manera que sempre hi hagi un recobriment vegetal en algunes; unes poden estar descobertes o tenir escassa vegetació, moment en què altres estan cobertes de vegetació densa i resistent a l’erosió. Pot haver-hi unes franges més amples amb cultius que recobreixin més el sòl, frenin més l’aigua d’escolament i facin disminuir el risc d’erosió, per exemple, civada (Avena sativa L.), blat (Triticum aestivum L.), ordi (Hordeum vulgare L.), alfals (Medicago sativa L.) o trèvol (Trifolium spp.), entre altres. També hi pot haver unes franges amb plantes amb menor recobriment, per exemple, blat de moro (Zea mays L.), cotó (Gossypium spp. L.) o soja (Glycine max L.), entre altres.
Són molt eficaços, però poden tenir l’inconvenient de dificultar les tasques de recol·lecció mecanitzades; en aquest cas, no seran ben acceptades ni implementades pels productors. Per augmentar-ne l’eficàcia, aquesta tècnica es pot combinar amb terrasses d’absorció o de desguàs.
Sin. compl.: conreu en franges a nivell c. nom. m.
V.: coberta vegetal c. nom. f., conreu de coberta c. nom. m., conreu en faixes c. nom. m., escolament superficial c. nom. m., faixes a nivell c. nom. f. pl., faixes d’amplada uniforme c. nom. f. pl., faixes de contenció c. nom. f. pl., terrasses d’absorció c. nom. f. pl., terrasses de desguàs c. nom. f. pl.
en contour strip cropping
es cultivo en fajas a nivel
fr culture en bandes selon les courbes de niveau, culture en bandes à niveau
gl cultivo en bandas a nivel
pt cultivos em faixas de nível