Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecrema controlada de rostolls (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crema controlada de rostolls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per eliminar la part de la tija dels cereals (blat, arròs) que roman al camp després de la sega i abans que es llauri, per facilitar les tasques de conreu posteriors i combatre les plagues. Es tracta d’un foc de baixa intensitat, en què les temperatures assolides no són gaire elevades.
Aquesta pràctica presenta efectes desfavorables importants: 1) per a la qualitat del sòl, ja que la combustió d’aquesta matèria orgànica té efectes negatius sobre la fertilitat física (agregació de les partícules minerals, estructuració del sòl, porositat, aireació, hàbitats per als organismes del sòl, permeabilitat); 2) per al medi ambient, a causa de l’emissió de fums, partícules sòlides, productes en descomposició i dioxines, i de l’alliberament de productes volàtils i olors desagradables, amb efectes fora del lloc en el qual ha tingut lloc la combustió. A més, suposa un risc d’incendis per a zones forestals o agrícoles properes.
A la Unió Europea, la Política Agrària Comuna (PAC) estableix mesures per tal que no es realitzi la crema de residus de collites, amb l’objectiu de preservar la matèria orgànica dels sòls i evitar-ne l’empobriment, mesura de les quals queden dispensats els cultivadors d’arròs.
A Espanya aquesta activitat es troba regulada per llei en diverses comunitats autònomes, per exemple, la Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals (BOE 190, de 10 d’agost de 1999) i el Decreto 247/2001, de 13 de novembre, de la Comunitat Autònoma d’Andalusia, pel qual s’aprova el Reglament de Prevenció i Lluita contra els Incendis Forestals. En relació amb la crema de rostolls, estableixen el següent: 1) si es vol realitzar en una zona d’influència forestal, cal una autorització administrativa degudament motivada, dictada prèvia sol·licitud per part de la persona interessada; 2) en una zona de perill, l’ús del foc s’ha de comunicar amb un antelació mínima de deu dies a l’autoritat amb competència en aquest tema i se n’han d’especificar les característiques (tipus de crema, lloc, accessos, superfície, dia i hora, titular de la finca, responsables de l’operació i declaració de compliment de la normativa legal vigent).
Sin. compl.: crema agrícola de rostolls c. nom. f.
V.: guaret m., rostoll m.
en agricultural stubble burning, crop stubble burning
es quema controlada de rastrojo
fr brûlage contrôlé des chaumes
gl queima controlada de restrollo
pt queima controlada da palhada