Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuredevesa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

devesa f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’ús agrosilvopastoral del territori, amb la presència d’una formació sabanoide.
És característic de l’oest espanyol, des de Zamora al nord fins a Huelva al sud (uns tres milions d’hectàrees), i té una rèplica a Portugal, amb la denominació de montados, i en altres països mediterranis. El clima dominant és mediterrani, amb influències atlàntiques; les precipitacions anuals mitjanes oscil·len entre 400 i 600 mm.
Constitueix un paisatge antropitzat, caracteritzat fonamentalment per formacions arbrades obertes, amb ramaderia extensiva de pasturatge. En temps passats tenien un aprofitament agrícola a la cinquena, mitjançant el qual una cinquena part de la devesa es conreava i anava rotant amb les altres quatre cinquenes parts dedicades a pasturatge.
El règim de propietat a la devesa es caracteritza per propietats de gran extensió (des d’unes 100 ha fins a més de 5.000 ha), en les quals existeix una distribució més o menys regular de peus arboris i/o arbustius amb un recobriment conjunt d’entre un 5 % i un 35 % del total de la superficie considerada (en anglès, open woodland), cosa que permet el desenvolupalment d’un estrat herbaci i un aprofitament ramader. Constitueixen una unitat econòmica d’explotació, amb un sol propietari, diversos o gairebé tots els d’un poble: bovalar i devesa comunal.
La sostenibilitat d’aquest important agrosistema està amenaçada per diversos factors, entre els quals hi ha els següents: 1) la sobreexplotació; 2) la síndrome de decaïment de l’arbrat (la seca), malaltia que pateixen les alzines (Q. ilex ssp. bellota) i les alzines sureres (Q. suber), ocasionada pel fong Phytophthora cinnamomi Rands, que es tradueix en la podridura de les arrels; 3) la manca de regeneració; 4) l’escassa rendibilitat de les produccions, i 5) la manca de treballadors qualificats.
V.: sòls de la devesa c. nom. m. pl., protecció de la devesa c. nom. f., vegetació de la devesa c. nom. f.
en dehesa, community allotment
es dehesa
fr dehesa, pâturage arboré
gl devesa
pt montado, pastagem arborizada