Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurediversitat (DMCSC)
 informaciĂł de sòls i representaciĂł espacial del sistema edĂ fic
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diversitat f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Atribut de les biocenosis relacionat amb els processos ecològics de successió, maduresa i estabilitat, entre d’altres, que descriu els patrons espacials d’una àrea o superfície concreta. La quantificació de l’heterogeneïtat espacial és condició necessària per a comprendre les relacions entre els processos ecològics i els patrons espacials.
Els components de la diversitat són els següents: 1) la riquesa (varietat de tàxons) i 2) la igualtat o equitat (forma en què els individus es distribueixen entre ells).
Les anàlisis de diversitat utilitzen eines matemàtiques per estudiar les regularitats intrínseques de les entitats ecològiques. La diversitat constitueix un descriptor de l’estructura dels ecosistemes, en ser el resultat de la interacció entre les espècies, si bé la seva quantificació ofereix nombrosos problemes. Per aquest motiu, s’han proposat diversos índexs i models matemàtics per estudiar-la: 1) índexs de riquesa, que calculen el nombre d’objectes continguts en un determinat espai (p. ex., classes de sòls, geoformes); 2) índexs basats en l’abundància proporcional, que calculen el nombre d’objectes diferents (riquesa) i l’abundància relativa (equitabilitat), i 3) models d’abundància dels objectes en la unitat de mostreig.
En estudis ecològics, referits al component biòtic, s’anomena biodiversitat i fa referència a la varietat d’espècies i a la diversitat genètica de les poblacions de la mateixa espècie, que es presenten en una dimensió espaciotemporal determinada. En estudis edàfics, referits al component sòl, s’anomena edafodiversitat.
V. t.: edafodiversitat f., índexs basats en l’abundància proporcional c. nom. m. pl., índex d’edafodiversitat c. nom. m., índex de riquesa c. nom. m., model d’abundància c. nom. m., tipus d’edafodiversitat c. nom. m.
en diversity
es diversidad
fr diversité
gl diversidade