Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureecoguaret (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ecoguaret m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Terme que s’ha generalitzat als Estats Units d’Amèrica amb un significat que difereix molt poc del terme tradicional de guaret.
En una rotació de cultius, es tracta d’una terra de conreu que es deixa sense llaurar durant un temps (uns mesos) abans de sembrar-hi el cultiu que segueix en la rotació (guaret d’estiu). En general, es tracta d’un rostoll de cereal i els cultius que segueixen poden ser blat de moro, sorgo o soja.
Les finalitats són les següents: 1) controlar les males herbes (plantes adventícies); 2) gestionar les restes de la collita anterior, en una rotació de cultius amb sembra directa o amb conreu zero, per incrementar el contingut de matèria orgànica i millorar l’estructura del sòl; 3) millorar la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua; 4) mantenir o augmentar la producció dels cultius; 5) disminuir el risc d’erosió; 6) disminuir els costos de producció.
Tot i anomenar-se ecoguaret, es preveu la utilització d’herbicides, ja siguin de postcollita, aplicats dins dels trenta dies següents a la collita anterior (blat), o de presembra del cultiu següent; amb un enfocament més restrictiu, s’apliquen herbicides de postemergència quan el cultiu està implantat i només en cas que calguin.
V.: agricultura ecològica c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., guaret m., guaret d’estiu c. nom. m., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., pràctiques de conservació de sòls i aigües c. nom. f. pl., sembra directa c. nom. f.
en ecofallow
es ecobarbecho
fr ecojachère
gl ecobarbeito
pt ecopousio