Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureendopèdon càlcic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

endopèdon càlcic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó de diagnòstic (ST 2014) mineral, subsuperficial, que presenta una acumulació significativa no cimentada de carbonat de calci (de vegades amb carbonat de magnesi) secundari. És de color blanquinós; dona reacció al HCl 1 m. L’acumulació pot presentar diverses morfologies: 1) en forma difusa impregnant la matriu o en forma de partícules de calcita fina (1 mm) disperses en la matriu, la concentració de carbonat de calci pot ser tal que hagi fet desaparèixer l’aspecte del material d’acollida; 2) com concentracions discretes (oòlits, pisòlits, nòduls durs). L’horitzó pot arribar a ser extremament dur en sec, però una mostra submergida en aigua durant unes hores es disgrega. La presència de pseudomicelis de carbonat de calci no es considera suficient com a criteri de diagnòstic.
Amb vista a la classificació, cal consultar la clau de ST. Els principals requeriments són: 1) té un gruix igual o superior a 15 cm; 2) un determinat contingut de carbonat de calci, més gran que el de l’horitzó subjacent; 3) no està cimentat o endurit per carbonat de calci o ho està de manera discontínua amb fractures.
És freqüent en sòls de climes semiàrids i àrids amb règim d’humitat no percolant (ústic, xèric o arídic). És característic dels ordres: Alfisol (p. e., Haplustalf càlcic), Aridisol (Calcid), Inceptisol (p. e., Calciustept), Vertisol (p. e., Calcixerert). A WRB consulteu horitzó càlcic, els requeriments del qual difereixen dels de ST.
V. t.: aridesa f., carbonat de calci secundari c. nom. m., assaig de carbonat càlcic c. nom. m., horitzó càlcic c. nom. m., il·luviació de carbonat de calci c. nom. f., lublinita f., nòdul1 m., oòlit m., pisòlit m., pseudomiceli m., règim d’humitat c. nom. m.
en calcic horizon
es endopedión cálcico
fr horizon calcique