Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureendopèdon càndic (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

endopèdon càndic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
HoritzĂł de diagnòstic mineral (ST 2014), subsuperficial, fortament meteoritzat, que presenta un increment relatiu en el contingut d’argila total respecte a l’horitzĂł suprajacent; argila de baixa activitat de canvi (candita); amb pocs o sense revestiments d’argila; i sense o amb molt poc increment en la relaciĂł d’argila fina a argila total, respecte a l’horitzĂł eluvial suprajacent; amb òxids i hidròxids de ferro i alumini. El percentatge d’argila s’estableix mesurant amb el mètode de la pipeta o estimant amb la fĂłrmula: 2,5×[θ1500C.O.], on θ1500 Ă©s el percentatge d’aigua a 1500 kP; C. O. Ă©s el percentatge de carboni orgĂ nic, dels dos mètodes el que doni un resultat mĂ©s alt, però no mĂ©s gran de 100. Aquest horitzĂł es va introduir a ST com a intermedi entre l’endopèdon argĂ­lic i l’endopèdon òxic en relaciĂł amb les argiles, que sĂłn de baixa activitat, i perquè rarament mostra argila il·luviada. Permet diferenciar sòls de l’ordre Ultisol dels d’Alfisol; i els d’Oxisol dels d’Inceptisol.
Amb vista a la classificaciĂł, cal consultar la clau de ST. Els principals requeriments sĂłn: 1) un horitzĂł suprajacent que tingui textura grossa amb un gruix de com a mĂ­nim 18 cm o de 5 cm, si el lĂ­mit Ă©s abrupte; 2) tĂ© el seu lĂ­mit superior a la profunditat a la qual es produeix un increment especĂ­fic de la fracciĂł argila en un determinat percentatge i distĂ ncia vertical; i entre 100 i 200 cm de profunditat segons la granulometria dels 100 cm superiors; 3) tĂ© un gruix de com a mĂ­nim 30 cm (o 15 cm si hi ha un contacte especĂ­fic); 4) tĂ© una classe textural arenofranca molt fina o mĂ©s fina; 5) capacitat d’intercanvi catiònic a pH 7 igual o de menys de 16 cmolc kg−1 d’argila i una capacitat d’intercanvi catiònic efectiva (CICE) igual ode menys de 12 cmolc kg−1 a 50 % o mĂ©s del seu gruix; 6) el contingut de carboni orgĂ nic decreix de forma regular amb la profunditat. Es presenta en sòls de l’ordre Alfisol (Candiaqualf, Candiudalf, Candiustalf); Ultisol(Candiaquult, Candihumult, Candiustult); i Oxisol (Candiperox, Candiudox) i els extragraus Candi- (Albaaquult cĂ ndic).
V. t.: Alfisol m., argila de baixa activitat c. nom. f., canvi textural abrupte c. nom. m., candita f., Nitisol m., Oxisol m.
en kandic horizon
es endopedión kándico
fr horizon kandique
gl endopedon kándico