Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureendopèdon gípsic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

endopèdon gípsic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó de diagnòstic mineral (ST 2014), subsuperficial (en alguns llocs pot estar en superfície), on el guix s’hi ha acumulat o transformat com a guix secundari (CaSO4 · 2 H2O), de manera significativa; generalment amb cristalls d’hàbit lenticular. És de color blanquinós. S’identifica al camp en observar-lo amb la lupa de mà i per donar positiu en l’assaig de sulfats i en el de calci.
L’acumulació pot presentar diverses morfologies: 1) a forma discreta com: guix vermiforme; roses del desert (a la zona d’oscil·lació d’una capa freàtica); i ciment geopetal a la base dels elements grossos; 2) a forma difusa amb impregnació de la matriu del sòl en diferents graus, fins a arribar a difuminar totalment el material d’acollida (horitzó Byy). En aquest cas, quan està sec, és extremament dur i compacte, però un fragment submergit en aigua durant unes hores es disgrega. En un horitzó Byy, les arrels només poden penetrar aprofitant esquerdes més o menys verticals que es formen en assecar-se el sòl. Els horitzons gípsics són freqüents en sòls de climes semiàrids i àrids amb un règim d’humitat no percolant (ústic, xèric o arídic).
Amb vista a la classificació, cal consultar la clau de ST. Els principals requeriments són: 1) gruix igual o superior a 15 cm; 2) no està cimentat o si ho està les parts cimentades tenen menys de 5 mm de gruix o no té continuïtat lateral; 3) té un 5 % o més de guix (en massa) i un u per cent o més (en volum) de guix secundari identificable; 4) el producte del gruix en cm pel percentatge de guix és de com a mínim 150. És característic de sòls de l’ordre Inceptisol (p. e., Calciustept gípsic); Aridisol (p. e., gípsic); Mol·lisol (p. e., Calciustoll gípsic); i Vertisol (p. e., Gipsiustert). A la WRB s’ha definit l’horitzó gípsic, els requeriments del qual no coincideixen amb els de ST.
V. t.: horitzó By c. nom. m., horitzó Byy c. nom. m., assaig de calci c. nom. m., assaig de disgregació c. nom. m., assaig de sulfats c. nom. m., gipsificació f., horitzó gípsic c. nom. m., il·luviació de guix c. nom. f., guix lenticular c. nom. m., guix vermiforme c. nom. m.
en gypsic endopedon
es endopedión gípsico
fr endopedon gypsique
gl endopedión gípsico