Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureendopèdon òxic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

endopèdon òxic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó de diagnòstic mineral (ST 2014), subsuperficial, amb estat de meteorització molt avançat i que no té propietats àndiques. Consisteix en una barreja d’òxids hidratats de Fe o de Al o de tots dos; amb quantitats variables de minerals d’argila 1:1 de baixa activitat de canvi (caolinita); i minerals accessoris molt resistents a la meteorització, com quars. Els minerals primaris han desaparegut (cosa que el diferencia d’un horitzó càmbic). L’absència d’argila naturalment dispersa en algun lloc, li confereix una resistència gran a l’erosió i una elevada permeabilitat. És freqüent la presència de línies de pedres. Es troba generalment en sòls molt vells situats en superfícies geomorfològiques molt estables (del Plistocè mitjà o més antigues), planes o lleugerament ondulades. Rarament es troba fora de climes tropicals o subtropicals, si bé la seva distribució, força independent de la precipitació actual, suggereix que alguns s’han format sota unes condicions del passat molt més plujoses que les actuals.
Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau de ST. Els principals requeriments són: 1) un gruix de com a mínim 30 cm; 2) una classe textural francosorrenca o més fina; 3) menys d’un 10 % de minerals meteoritzables a la fracció de 50 a 200 μm; 4) estructura de roca en menys d’un 5 % del seu volum (llevat que els litorelictes estiguin revestits amb sesquiòxids); 5) dins d’una distància vertical de 15 cm o més des del seu límit superior, en augmentar la profunditat, hi ha un increment en el contingut d’argila, el percentatge d’augment de la qual depèn de la textura de l’horitzó superficial; 6) capacitat d’intercanvi catiònic a pH 7 igual o inferior a 16 cmolc kg−1 d’argila; i una capacitat d’intercanvi catiònic efectiva igual o inferior a 12 cmolc kg−1 d’argila.
És característic de l’ordre oxisol; i dels integrats Oxic en l’ordre Andisol (Hapludand òxic, Haplustand òxic); i presenten alguns dels caràcters dels integrats Oxic en sòls de l’ordre Inceptisol (Dystrudept òxic).
V. t.: alumini intercanviable c. nom. m., argila de baixa activitat c. nom. f., capacitat d’intercanvi catiònic c. nom. f., capacitat d’intercanvi catiònic efectiva c. nom. f., horitzó ferràlic c. nom. m., línia de pedres c. nom. f., Oxisol m.
en oxic horizon
es endopedión óxico
fr horizon oxique
gl endopedión óxico