Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureerosió2 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

erosió2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de despreniment, disgregació i transport de partícules o agregats fins de sòl, o de fragments de roca per agents erosius.
Cal distingir-ne dos tipus: 1) l’erosió geològica, que és la que té lloc de forma continuada i molt lenta, i de la qual resulta el modelatge del paisatge actual en el seu conjunt; a molt llarg termini, els materials erosionats són l’origen de la formació de roques sedimentàries en el cicle geològic; 2) l’erosió antròpica o erosió accelerada, que deriva de l’eliminació de la vegetació natural per conrear el sòl en vessants, que és a la que es fa referència en parlar de erosió del sòl (hídrica o eòlica); a curt termini, produeix un impacte ambiental rellevant i pels seus efectes negatius per a la producció d’aliments constitueix un tema que forma part de les agendes agrícoles de les agències i organismes internacionals interessats en la producció d’aliments, la nutrició i el desenvolupament sostenible.
Cal destacar que el Libro blanco sobre el tratamiento del suelo en los libros de texto de enseñanza secundaria y de bachillerato en España (2017), elaborat i publicat per la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl (el lloc web de la qual és www.secs.com [consultat el 2020]), posa de manifest que aquests textos, lamentablement, només s’ocupen de l’erosió geològica de roques i ni esmenten l’erosió del sòl.
V.: classes d’erosió c. nom. f. pl., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., erosió accelerada c. nom. f., erosió antròpica c. nom. f., erosió de sòls c. nom. f., erosió eòlica c. nom. f., erosió geològica c. nom. f., erosió hídrica c. nom. f.
en erosion
es erosión
fr érosion
gl erosión
pt erosão