Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureerosió remuntant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

erosió remuntant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés erosiu que té lloc a la capçalera d’una llera (xaragall, escorranc, barranc), a causa de la diferència de nivell existent entre el vessant d’aigües amunt i el fons de la llera en el punt en el qual rep les aigües. El desnivell en aquest punt dona lloc a un salt d’aigua, que provoca una erosió intensa aigües amunt.
L’impacte de l’aigua en caure per la capçalera té dos efectes: 1) provoca un petit gorg al punt de caiguda de l’aigua en el fons de la llera; 2) soscava la paret vertical per la qual té lloc l’entrada d’aigua a la llera, la qual cosa origina la formació d’una petita cavitat vertical (en anglès, backwater). A mesura que augmenta de mida aquesta cavitat, el material de la part superior es va quedant sense base i acaba per col·lapsar. El material que se n’allibera és transportat pel flux d’aigua llera avall. La capçalera retrocedirà, de manera que s’allargarà el canal cap a aigües amunt.
La soscavació pot ser afavorida per l’existència d’esquerdes i de filtracions d’aigua, la qual cosa contribueix a afeblir la capçalera. La incisió i pèrdua de sòl i l’extensió del canal aigües amunt poden ser relativament ràpides, si el material és poc coherent.
Sin. compl.: erosió regressiva c. nom. f.
V.: escorranc m., correcció d’escorrancs c. nom. f., correcció en capçalera c. nom. f., erosió f., erosió per xaragalls c. nom. f., erosió per escorrancs c. nom. f., rastrell m., dissipador de capçalera c. nom. m.
en headwater erosion, headcut retreat, upper end erosion
es erosión remontante
fr érosion en amont d’un ravin, érosion en tête de ravin, érosion régressive
gl erosión remontante
pt erosão regressiva