Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurefaixa filtrant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

faixa filtrant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mesura de conservació de sòls i aigües que consisteix en una banda de vegetació que s’implanta transversalment en un vessant per interceptar l’aigua d’escolament superficial i disminuir el risc d’erosió.
Les bandes acostumen a tenir més de 5 m d’ample i es deixa que hi creixi vegetació espontània perenne, o bé s’hi sembren espècies adaptades al clima i al sòl de la zona, amb la condició que siguin denses i altes.
El flux d’escolament superficial d’aigües amunt arriba a gran velocitat a la part superior de la faixa. En aquesta zona de contacte la vegetació presenta una rugositat hidràulica que fa minvar sobtadament la velocitat del flux i la seva capacitat de transport; s’hi crea una zona lenta, que constitueix una trampa per a la càrrega sòlida transportada per l’aigua. Si la banda és prou ampla, tota la càrrega sòlida s’hi dipositarà i el sediment anirà recreixent amb les noves aportacions. Si la resiliència de la vegetació no és suficient per recuperar-se, la banda deixarà de ser operativa com a faixa filtrant i acabarà convertida en una terrassa per aterrassament progressiu.
Els principals avantatges de les faixes filtrants són els següents: 1) són d’implantació fàcil i constitueixen una mesura de baix cost; 2) disminueixen el risc d’erosió, ja que afavoreixen la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua; 3) fan disminuir les pèrdues de N i P de les parcel·les agrícoles; 4) milloren les propietats físiques i químiques associades a la vegetació; 5) eviten o disminueixen la dispersió de la càrrega sòlida fora de l’àrea, cosa que podria provocar contaminacions difoses, així com l’eutrofització dels cossos d’aigua, la qual cosa tindria repercussions ambientals i econòmiques importants (costos socials), en haver de procedir a la recuperació de les àrees afectades.
A més, les faixes de vegetació constitueixen un hàbitat més favorable per a la vida silvestre, per exemple, per a les plagues, enfront de la zona conreada, de manera que disminueixen els atacs als cultius i la necessitat de tractaments.
Sin. compl.: franja de vegetació c. nom. f.
V.: aterrassament progressiu c. nom. m., banda de gramínies c. nom. f., barrera filtrant c. nom. f., cost social c. nom. m., eutrofització f.
en filter strip
es faja filtrante
fr bande filtrante
gl banda filtrante
pt faixa filtrante