Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuregestió mediambiental responsable (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

gestió mediambiental responsable c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model de gestió territorial, industrial, forestal, urbana i altres que s’emmarca en el paradigma del desenvolupament sostenible.
Entre els primers teòrics d’aquest enfocament hi ha l’enginyer forestal nord-americà Aldo Leopold (1886-1948). Els seus treballs i el seu llibre A Sand Country Almanac han tingut una gran influència en el pensament dels moviments ecologistes moderns.
El component pragmàtic del pensament ecològic de Leopold es tradueix en el fet que cal acceptar que els éssers humans alteren els ecosistemes i que, pel seu dret a fer-ho, les modificacions introduïdes han de ser consistents amb el coneixement mediambiental disponible. Això ha de conduir a una gestió mediambiental responsable, que és la que ha de servir per protegir la vida humana i la de la resta d’organismes de la qual depèn.
A partir dels anys vuitanta del segle xx, el concepte de gestió mediambiental responsable ha anat sent assumit per les administracions, les empreses i la mineria, a mesura que la sensibilització i la pressió de col·lectius i moviments socials han anat creixent i ha portat a desenvolupar una legislació ambiental.
En aplicació del segon principi de la termodinàmica, la tecnologia produeix sempre deixalles indesitjables, fet que obliga a utilitzar la mateixa tecnologia per gestionar d’una manera responsable aquests residus i associar la producció industrial amb la necessària rehabilitació del medi ambient en el marc d’un desenvolupament sostenible.
Sin. compl.: gestió responsable del medi ambient c. nom. f.
V. t.: ecologia científica c. nom. f., gestió sostenible del sòl c. nom. f., matriu d’impactes c. nom. f., moviment conservacionista c. nom. m., pensament ecològic c. nom. m., conservació del sòl c. nom. f., rehabilitació de sòls c. nom. f.
en responsible environmental management
es gestión medioambiental responsable
fr gestion responsable de l’environnement
gl xestión responsable do medio ambiente