Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureguaret3 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

guaret3 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt de pràctiques de conreu que, durant un període més o menys llarg, s’efectuen o s’efectuaven amb l’objecte de preparar el sòl per al cultiu següent o actualment per retirar una terra de la producció. Es diferencien moltes modalitats de guarets.
Els avantatges del guaret són els següents: 1) deixar descansar el sòl perquè en millorin les condicions agronòmiques; 2) eliminar la vegetació adventícia (se n’interromp el cicle, es posen les arrels a la intempèrie); 3) destruir larves, crisàlides i ous d’insectes, que no tenen on allotjar-se; 4) millorar la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua; 5) servir d’hàbitat per a aus migratòries; 6) permetre disminuir la producció de cultius que generen excedents.
Els desavantatges són els següents: 1) pèrdua de collita durant el període en què el terreny es manté en guaret; 2) possible pèrdua de N-NO3 per rentatge en zones humides.
En l’actualitat, la mecanització del conreu, la disponibilitat de materials fertilitzants (inorgànics i orgànics) i l’acció amb les plantes adventícies fan que el guaret sigui una pràctica que ha desaparegut de moltes zones i que es conservi, per exemple, en l’agricultura itinerant o que s’incentivi com a mesura de protecció mediambiental.
V.: guaret agronòmic c. nom. m., guaret al terç c. nom. m., guaret arbustiu c. nom. m., guaret blanc c. nom. m., guaret curt c. nom. m., guaret d’estiu c. nom. m., guaret en agricultura de secà c. nom. m., guaret en agricultura itinerant c. nom. m., guaret estacional c. nom. m., guaret forestal c. nom. m., guaret groc c. nom. m., guaret herbaci c. nom. m., guaret industrial c. nom. m., guaret inundat c. nom. m., guaret llaurat c. nom. m., guaret lliure c. nom. m., guaret nu c. nom. m., guaret obert c. nom. m., guaret rotatiu c. nom. m., guaret sec c. nom. m., guaret subsidiat c. nom. m., guaret tradicional c. nom. m.
en fallow
es barbecho
fr jachère
gl barbeito, á poula, coitía
pt pousio