Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureguaret en agricultura de secà (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

guaret en agricultura de secà c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Guaret tradicional que es practica en zones amb precipitacions escasses, amb la finalitat d’acumular aigua al sòl, afavorir la mineralització de la matèria orgànica per millorar la fertilitat derivada de l’alliberament de nutrients i controlar les plantes adventícies.
El període en el qual les terres no produeixen una collita pot correspondre: 1) als mesos que hi ha entre la collita i la sembra següent, temps que es dedica a la preparació del llit de sembra (guaret d’estiu), o 2) als anys en què la terra es deixa sense que produeixi una collita.
Segons el nombre d’anys en què una terra està en guaret, cal distingir els tipus següents: 1) guaret curt, en el qual el sòl està sense conrear com a màxim dos anys, ja sigui guaret nu (per exemple, alternant cereal amb guaret d’un any en una rotació de cultius) o guaret al terç (dos anys sense cultiu per cada tres o una alternativa triennal amb cereal, guaret i fabàcies), i 2) guaret llarg, en el qual el sòl està sense conrear de set a quinze anys. En temps passats, a les deveses era típic l’aprofitament agrícola amb un any de conreu (generalment d’un cereal) i quatre anys de guaret herbaci, que s’aprofitava com a pastura per al bestiar.
Segons el tractament que es dona a la terra, es distingeix els tipus de guaret següents: guaret agronòmic; guaret blanc o nu; guaret herbaci o verd; guaret groc; guaret llaurat, i guaret sembrat.
Sin. compl.: guaret obert c. nom. m.
V.: devesa f., ecoguaret m., guaret3 m., guaret arbustiu c. nom. m., guaret groc c. nom. m., guaret subsidiat c. nom. m., guaret tradicional c. nom. m.
en dry farming fallow, rainfed agriculture fallow
es barbecho en agricultura de secano
fr jachère en agriculture sèche
gl barbeito de secaño
pt pousio de agricultura de sequeiro